Storitve

1

Izkopi

Izvajamo od preprostih do bolj zahtevnih izkopov.
2

Prevozi in odvozi

Prevozi in odvozi različnega gradbenega materiala.
3

Rušenje objektov

Varno rušenje celotnih objektov ali po delih.
4

Utrjevanje in valjanje

Ustrezna priprava in utrditev terena.

VSE VRSTE IZKOPOV

Izkopi

S široko paleto strojev, ki jih imamo na razpolago v našem podjetju, lahko opravljamo od preprostih do bolj zahtevnih izkopov.

Izvedemo vse vrste izkopov za:

  • Novogradnje
  • Pripravo dvorišč (za asfaltiranje, polaganje tlakovcev)
  • Ceste
  • Vodovod
  • Kanalizacijo
  • Meteorne vode

RAZLIČNI PREVOZI

Prevozi in odvozi

Nudimo prevoze in odvoze različnega gradbenega ali odpadnega materiala s kiper kamionom. Material lahko pripeljemo na paletah ali v razsutem stanju. Pesek, zemljo ali beton vam naložimo v kamnolomih, betonarnah in separacijah in raztovorimo na dogovorjeno mesto.

  • Prevozi različnih gradbenih materialov
  • Prevozi peska in drugega nasipnega materiala
  • Odvozi različnega odvečnega materiala (zemlje, beton, asfalt, ostali nasipni material)

RUŠITVE

Rušenje objektov

Izvajamo rušenje celotnih objektov, kakor tudi delne rušitve (pomožnih objektov, sten, teras…) Pri rušenje objektov zagotavljamo varno izvedbo in dela izvedemo v pravilnem zaporedju, s stroji za varno in hitro izvedbo rušitve. Po zaključku rušenja lahko odpadni material odpeljemo na deponijo ali pa ga razvozimo po parceli in utrdimo.


UTRJEVANJE TERENA

Utrditev in valjanje

Da površina lahko prenese vse obremenitve, je treba teren pred začetkom asfaltiranja ali polaganja tlakovcev ustrezno pripraviti in dobro utrditi, nato pa poskrbeti še za kakovostno izvedbo zaključnega asfaltnega ali betonskega tlaka. Če priprava terena ni kvalitetno narejena, nastanejo težave s posedanjem terena, zaradi česar lahko v asfaltu nastanejo luknje, tlakovci pa se dvignejo ali popokajo.